C-TECH IMPLANT
Narrow Diameter Implantat

Narrow Diameter je dvodelni dentalni implantat malog prečnika čija platforma ima promer samo 3 mm. Idealan je za uske grebene u anteriornoj regiji.
Krupni navoji na telu implantata koji su na apeksu oštriji daju implantatu stabilnost i u isto vreme obezbeđuju laku inserciju.

Pojednostavljen hirurški protokol u kombinaciji sa tradicionalnim dimenzijama ovih implantata omogućava rešavanje onih slučajeva za koje bi bila neophodna augmentacija kosti što bi povećalo cenu hirurškog tretmana.

OSOBINE
  • Unutrašnja heksagonalna konekcija
  • Mikro navoji u vratu
  • Navoji tela implantata
  • Agresivni naviji apikalno
  • Materijal