C-TECH IMPLANTAT
Esthetic Line Implantat

EL imlantat je nova generacija subkrestalnih implantata i postavlja se najmanje 1mm ispod nivoa kosti.

 

EL implantat  ima 3 različita profila navoja. Sam dizajn navoja prilagođen je različitim strukturama kosti duž implantatnog ležišta.

 

U apikalnoj trećini ima agresivne navoje koji mu obezbeđuju odličnu primarnu stabilnost, naročito u mekoj kosti.

 

EL implantat ima zakošeno rame koje olakšava prerastanje kosti čime se postiže dugoročna stabilnost implantata i bolja potpora za meka tkiva.

 

Morse konusna konekcija predstavlja dodatni nivo sigurnosti za stabilnost abatmenta i skoro u potpunosti eliminiše mikropokrete i mikroprostor između implantata i abatmenta. Konekcija ima i unutrašnji heksagon koji sprečava rotaciju i predstavlja dodatni nivo sigurnosti za stabilnost abatmenta.

 

Efekat „hladnog vara” , koji obezbedjuje Morse konusna konekcija, sprečava bakterijsku infiltraciju i gubitak kosti kao posledicu.

 

Platform-switching, konkavni estetski koncept EL implantatnog sistema omogućava veliki broj protetskih opcija kao i mogućnosti za oblikovanje mekih tkiva.

 

OSOBINE
  • Zakošeno rame
  • Mikro navoji
  • Peskirana i kiselinom nagrizena površina implantata
  • Agresivni navoji u apikalnom delu
  • Zaobljen vrh
  • Subkrestalno pozicioniranje implantata
  • 3 različita profila navoja
  • Dvostruki navoji
  • Navoj u navoju/ Žleb u žlebu