KOŠTANA REGENERACIJA


Granule

OX®Granule su idealno rešenje za koštane graftove. Preporučuju se za regeneraciju manjih koštanih defekata- male koštane dehiscencije, periimplantni defekti sa delimično eksponiranim navojima i većih defekata- veliki i mali sinus lift.

OX®Mix granule - Mešavina granula spongioze i korteksa veličine 0.5-1 mm odgovara mnogim kliničkim potrebama. Mala granulometrija omogućava lako pozicioniranje, a prisustvo dve komponente-spongioze i korteksa, različitih vremena remodelovanja (5 i 10 meseci) garantuje da će osteokonduktivni efekat trajati dovoljno dugo da se postigne regeneracija kompletnog graftovanog volumena.

OX®Spongioza granule - Veličina granula 2-4 mm je proizvedena specijalno za manji maksilarni sinus lift kod kojeg veća granulometrija olakšava punjenje sinusne šupljine, a u isto vreme odgovarajući razmak između samih granula omogućava fiziološku angiogenezu.

 

 


BIOTECK KOŠTANI ZAMENICI