KOŠTANA REGENERACIJA


Gel

OX®Gel je koštani zamenik u formi gela indikovan za primenu u kliničkoj praksi u svim slučajevima gde se primenjuju granule. Za razliku od granula, gel ne zahteva prethodnu pripremu za aplikaciju. Proizvod je spreman za upotrebu i direktno se istiskuje iz šprica u operaciono polje čime se smanjuje rizik od nesterilnog rada, skraćuje trajanje operativnog postupka i tako štedi vreme, a pacijent je kraće vreme izložen neprijatnoj intervenciji.

OX®Mix Gel- gel na bazi vode, sadrži mešavinu granula spongioze i korteksa veličine od 0.5-1mm. Indikovan je za primenu u svim slučajevima kod kojih bi se primenio tradicionalni graft granulama. Direktno istiskivanje koštanog zamenika omogućava briljantno izvođenje prefinjenih operacija kao što je Summers mali sinus lift. prisustvo dve komponente-spongioze i korteksa, različitih vremena remodelovanja (5 i 10 meseci) garantuje da će osteokonduktivni efekat trajati dovoljno dugo da se postigne regeneracija kompletnog graftovanog volumena.

 

 

GEL.png

BIOTECK KOŠTANI ZAMENICI